Soudní znalectví

V červnu r. 1993 byl pan Petr Vydra jmenován Krajským soudem v Brně soudním znalcem v oboru zemědělství, odvětví včelařství. Je znalcem v oboru Ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování včelstev, včelínů, včelařského zařízení a škod na včelstvech. Kde každoročně provádí znalecké posudky na škody vzniklé při přírodních katastrofách na včelařských zařízeních, při nemocech kde vznikla škoda chovateli včelstev (mor plodu apod.). Dále při ztrátách – krádežích a vloupáních do včelařských objektů. Při úmrtí  - zjištění hodnoty stávajícího stavu a majetku. Zpracovává znalecké posudky při sousedských vztazích, které by mohly být časem narušeny díky špatnému výkladu zákona a chovu včelstev. Za tímto účelem zpracovává pan Vydra též posudky pro jednání na Obecních úřadech, Městských úřadech a soudech.