Výkup vosků :

Výkup vosku a jeho výměna za mezistěny přímo v prodejně. Při výkupu vosku vyplňuje dodavatel čestné prohlášení o původu vosku.

 

Výměna vosku za mezistěny

doplatek

Prodej mezistěn

 

Rozměry mezistěn (mm)

400 × 250

 

400 × 150

 

370 × 270

 

370 × 250

 

370 × 215

 

350 × 270

 

Výkup pylu, propolisu a medu

Výkup pylu a propolisu probíhá v prodejně v Brně. Med je vykupován v tuhém stavu v uzavíratelných obalech (plechovky 25 kg, konve 35 kg).  přímo panem Vydrou a po dohodě. Dodavatel vyplní  čestné prohlášení o původu medu.

 

Prodej cukru

Cena je závislá na prodejní ceně cukru.

 

Prodej včelích matek

Byl zahájen v roce  1976,kdy  pan Petr Vydra vstoupil do chovatelského okrsku včely Kraňské – Rozmnožovací chov při ZO ČSV Kuřim. Zde se rozchovávaly včelí matky dovezené z Rakouska, linie Lunz am See a Helentál. Vyprodukované matky byly rozšiřovány do chovatelského okrsku Brno a Kuřim, včetně zasílání do Československé republiky. V roce 1980 byl založen vlastní Rozmnožovací chov včely Kraňské v Předměstí, Svojanov, okres Svitavy (565 m.n.m.). Rozchován byl původní genetický materiál dovezený z Rakouska včetně matek Singr a další linie včely Kraňské z Výzkumného ústavu včelařského v Dole. V září roku 1997 se  firma stala jedním ze zakládajících členů Asociace akreditovaných chovatelů Kraňky (AACHK)


Na chovatelské stanici  v Předměstí je každoročně potenciál 40 ks plemenných matek (inseminovaných – 100 % kontrola páření), ze kterých je do chovu v daném roce vybráno rozmezí 1 – 3 plemenné matky, které  jsou po důkladném testování připuštěny  do chovu. Produkované matky jsou přirozeně pářené s maximálním důrazem na mírnost, včasný rozvoj včelstev, minimální bod rojivosti, maximální medný výnos. Každoročně jsou ze stanice expedovány stovky oplozených matek, jak do oblastí České Republiky tak do zahraničí - státy EU (Francie, Litva, Lotyšsko, Slovensko). Jen pro orientaci uvádíme počty matek v roce 2008, kdy bylo vyexpedováno celkem 615 ks oplozených včelích matek.

Prodej oddělků

Včelstva pro oddělky jsou v průběhu roku obhospodařována na trvalých stanovištích ve 4 až 5 nástavcích. Každoročně produkujeme cca 200 – 250 ks oddělků rámkové míry 39 × 24 cm nebo 39 × 30 cm. Oddělky obsahují 6 plástů – z toho 2 rámky krycí, 4 rámky plodové, samozřejmě mladá kladoucí matka (vynikající).

 

Objednávka

Objednávku matek či oddělků provádějte nejlépe přímo v prodejně (tel. 542 210 006), nebo na emailu vydra.vcelarstvi@centrum.cz (v případě objednávky pomocí elektronické pošty uvádějte prosím vždy telefonní kontakt na Vaši osobu a kompletní adresu,včetně PSČ). Udání všech kontaktů a údajů výrazně zjednoduší další jednání pro obě strany. Před vyřízením objednávky Vás vždy kontaktujeme.
Objednávky matek i oddělků jsou evidovány , expedice probíhá  dle došlých objednávek. Je tedy vhodné objednávku zadávat s jistým předstihem. První matky bývají připraveny k expedici začátkem měsíce  června, poslední expedice probíhá během září.Oddělky jsou expedovány v měsících červenec až září.